image
cart
image
cart

Privacy policy

At the moment, privacy policy is available only in Polish.
We are working hard to provide an English version.
Stay tuned!

Polityka Prywatności Serwisu joinmedu.com oraz Aplikacji Medu


 1. Przedmiot Polityki Prywatności

  1. Niniejszy dokument stanowi wypełnienie naszych obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, a w szczególności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
  2. Z niniejszego dokumentu dowiesz się, w jaki sposób i na jakich zasadach przetwarzamy Twoje dane osobowe, kiedy kontaktujesz się z nami, korzystasz z naszych usług albo zawierasz z nami umowę sprzedaż lub wykupujesz subskrypcję na nasze usługi.

   Dowiesz się, m.in.:

   • dlaczego możemy przetwarzać Twoje dane;
   • w jakim celu je przetwarzamy;
   • czy masz obowiązek podać nam Twoje dane;
   • jak długo przechowujemy Twoje dane;
   • czy są inni odbiorcy Twoich danych osobowych;
   • czy przetwarzamy Twoje dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym; i
   • czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany, w tym czy je profilujemy.
  3. Niniejsza Polityka składa się z następujących części:

   Pierwsza część Polityki Prywatności zawiera informacje, które musimy przekazać każdemu, niezależnie od celu przetwarzania danych.

   Druga część zawiera informacje dla osoby, która korzysta z Serwisu joinmedu.com (Serwis Usług).

   Trzecia część zawiera informacje dla osoby, która zakłada Konto w naszym Serwisie Usług lub Aplikacji.

   Czwarta część zawiera informacje dla osoby, która nabywa usługę w Aplikacji lub Serwisie Usług albo zawiera umowę sprzedaży w Serwisie Usług.

   Piąta część zawiera informacje dla osoby, która interesuje się naszą ofertą dzięki prowadzonym działaniom marketingowym, opartym także na korzystaniu z socialmediów.

Część I. Informacje ogólne dla wszystkich Użytkowników

Dane kontaktowe administratora Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Medu sp. z o.o., z siedzibą w Dukli, 38-450 Dukla, ul. Żwirki i Wigury 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000786677, NIP: 6842653556, e-mail: contact@joinmedu.com.

We wszelkich sprawach dotyczących naszych usług, ale również przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz się z nami kontaktować drogą mailową poprzez wysłanie wiadomości na adres  contact@joinmedu.com.

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe, które zbieramy za pośrednictwem naszej strony, pochodzą bezpośrednio od Ciebie. Dzieje się tak, gdy:

 1. Przeglądasz naszą stronę internetową.
 2. Korzystasz z naszej Aplikacji.
 3. Wysyłasz do nas pytania, prośbę o ofertę.
 4. Zakładasz konto na naszej stronie internetowej.
 5. Dokonujesz zakupu produktu lub usługi za pośrednictwem naszej strony internetowej.
 6. Odwiedzasz nasze konta na portalach społecznościowych oraz kontaktujesz się z nami za pomocą tych portali.

Jakie prawa Ci przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Poniżej prezentujemy Twoje prawa związane z ochroną danych osobowych oraz faktem przetwarzania Twoich danych. Prawa, które przysługują Ci w konkretnej sytuacji, zależą od tego, w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Prawo dostępu do danych

Masz prawo do uzyskania informacji odnośnie przechowywanych przeze nas danych osobowych na Twój temat. Składając wniosek w zakresie dostępu do swoich danych, otrzymasz informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia.

Prawo do sprostowania

Masz prawo do niezwłocznego sprostowania i/lub uzupełnienia danych osobowych przechowywanych na Twój temat. Naszym obowiązkiem jest dbanie o to, aby nasza wzajemna komunikacja była oparta o dane prawdziwe, kompletne i aktualne.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zwrócić się do nas, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało ograniczone, jeżeli kwestionujesz dokładność danych przechowywanych na Twój temat, jeżeli przetwarzanie odbywa się bez podstawy prawnej lub jeżeli przedstawiłeś swój sprzeciw wobec ich przetwarzania.

Prawo do usunięcia

Masz prawo domagać się usunięcia Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas, o ile utrzymywanie danych nie jest niezbędne dla zapewnienia wolności słowa, wolności dostępu do informacji, spełnienia zobowiązania wynikającego z przepisów prawa, z powodu interesu publicznego, w celu zgłoszenia lub obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia praw na mocy przepisów.

Prawo do informacji

Jeżeli zgłosiłeś prawo do sprostowania, do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, powiadomimy wszystkich odbiorców Twoich danych osobowych o sposobie sprostowania, usunięcia lub nałożenia ograniczeń w przetwarzaniu tych danych, chyba że jest to niemożliwe do przeprowadzenia lub wiąże się z nieproporcjonalnym wysiłkiem.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do uzyskania kopii przekazanych do nas danych, które zostaną przesłane Ci lub osobie trzeciej w ustrukturyzowanym, standardowym formacie, czytelnym dla czytników maszynowych. Jeżeli domagasz się przesłania tych danych do innego administratora danych, zostanie to zrealizowane, o ile istnieje taka możliwość techniczna. Niniejsze uprawnienie odnosi się wyłącznie do sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody lub w związku z realizacją umowy.

Prawo do sprzeciwu

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego, to masz prawo do złożenia sprzeciwu w dowolnym czasie wobec dalszego przetwarzania. Rozpatrzymy Twój wniosek zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów.

Prawo do wycofania zgody

Jeśli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, masz prawo ją wycofać w dowolnym momencie, ze skutkiem przyszłym. Pozostanie to bez wpływu na legalność dotychczas przetwarzanych danych.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych lub jeżeli Twoje prawa do ochrona danych zostały naruszone w jakikolwiek inny sposób, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego. Organem nadzorczym właściwym na terytorium Polski jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (ul. Stawki 2). Zanim skorzystasz z prawa do złożenia skargi, zachęcamy Cię do zwrócenia się w pierwszej kolejności do nas, abyśmy mogli wyjaśnić Ci wszelkie wątpliwości.

Rozpatrzenie wniosku

Jeśli skierujesz do nas wniosek o realizację danego uprawnienia, to odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, poinformujemy Cię o przyczynach takiego przedłużenia.

Odpowiedź na Twój wniosek będzie udzielana na adres e-mail, z którego prześlesz wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres przez Ciebie wskazany, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

Linki do innych stron

Tam, gdzie podajemy linki do stron internetowych innych podmiotów, niniejsza Polityka Prywatności nie znajduje zastosowania i nie opisuje, w jaki sposób ten podmiot przetwarza Twoje dane osobowe. Zachęcamy Cię do zapoznania się z właściwymi politykami prywatności tych podmiotów znajdującymi się na ich witrynach internetowych.

Pliki cookie

Jak niemal wszystkie serwisy internetowe, również nasz serwis wykorzystuje pliki cookie.

Pliki cookie, które służą zapewnieniu funkcjonalności, bezpieczeństwa i dostępności serwisu są niezbędne dla poprawnego działania serwisu. Dzięki tym plikom wiemy, że zaakceptowałeś naszą Politykę Prywatności i Politykę plików cookie. Te pliki wykorzystujemy na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego.

Korzystamy również z plików cookie w celach analitycznych i marketingowych. Dzięki nim możemy mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w serwisie. Z narzędzi umożliwiających taką funkcjonalność korzystamy na podstawie Twojej zgody.

Możesz przeczytać więcej o tym, jak używamy plików cookie i jak zmienić preferencje dotyczące plików cookie, na stronie Polityka plików cookie.

Google Analytics

Na naszej stronie korzystamy z narzędzi firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Google Analitycs, które umożliwiają nam zbieranie statystycznych informacji dotyczących korzystania przez Ciebie z serwisu takich jak adres IP, rodzaj urządzenia, rodzaj przeglądarki. Robimy to, aby mieć wiedzę m.in. o liczbie użytkowników korzystających z naszej strony. Te informacje są przetwarzane tylko w sposób, który nie pozwala nam bezpośrednio nikogo zidentyfikować. Pamiętaj jednak, że Google może przetwarzać Twoje dane na serwerze w Stanach Zjednoczonych. W tych przypadkach Google może przetwarzać Twoje dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ale ma to miejsce na podstawie tzw. standardowych klauzul umownych, postanowień umowy zawartej między nami a Google, które gwarantują adekwatny stopień bezpiecznego przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli interesują Cię szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcam Cię do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google tutaj.

Newsletter marketingowy

W celu przesyłania Ci Newslettera marketingowego możemy korzystać z platformy MailChimp, prowadzonej przez przedsiębiorstwo The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA. Twoje dane w zakresie Newslettera mogą być przetwarzane na serwerach w Stanach Zjednoczonych Ameryki, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, jednak ma to miejsce na podstawie tzw. standardowych klauzul umownych, postanowień umowy zawartej między nami a The Rocket Science Group, LLC, które gwarantują adekwatny stopień bezpiecznego przetwarzania Twoich danych osobowych.

Więcej o tym, w jaki sposób The Rocket Science Group zapewnia zgodność przetwarzania z zasadami RODO możesz przeczytać tutaj.

Meta Ads

Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Dublin. W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Więcej o korzystaniu przez nas z tego narzędzia możesz przeczytać w Polityce cookies.

Profilowanie

W celu zapewnienia najkorzystniejszej, dopasowanej, spersonalizowanej oferty dla swoich Klientów i Użytkowników oraz w celach niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą a nami, a także w przypadku wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, możemy stosować „profilowanie”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. Decyzje co do przesłania spersonalizowanej oferty czy innej korzyści podejmowane są automatycznie na podstawie kryteriów takich jak płeć, data urodzenia, adresy stron www, w których zrealizowane zostały działania, liczba i częstotliwość realizowanych działań. Po ustaleniu spełnienia kryteriów system informatyczny automatycznie przesyła informację o przyznanej korzyści, np. rabacie. Z przyznanej korzyści można skorzystać na zasadach określonych w informacji o jej przyznaniu lub z niej zrezygnować. W przypadku przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, przetwarzania opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie, do celów badań naukowych, historycznych i statystycznych podmiotom danych przysługuje prawo do sprzeciwu, ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą. Nie podejmujemy decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i istotnie wpływa na osobę, której dane dotyczą.

Zmiany Polityki Prywatności

Polityka Prywatności podlega okresowej weryfikacji i aktualizacji, w razie uzasadnionej potrzeby. Poniżej możesz zapoznać się z dotychczasowymi zmianami, o ile takie zmiany były wprowadzone.

01.07.2022 r. opublikowaliśmy niniejszą wersję Polityki Prywatności.

Część II. Przetwarzanie danych w ramach korzystania z serwisu www.joinmedu.com

Poniżej przedstawiamy Ci zasady przetwarzania danych osobowych (w tym adresu IP lub innych identyfikatorów oraz informacji gromadzonych za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii), które znajdują zastosowanie wtedy, gdy korzystasz z serwisu joinmedu.com, a nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem serwisu (tj. nie posiadasz konta w serwisie)

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby świadczyć usługi drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Ci treści gromadzonych w serwisie joinmedu.com, a także w celach analitycznych i statystycznych.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Ci treści gromadzonych w naszym serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celach analitycznych, statystycznych, marketingowych– wówczas podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie naszych praw.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji opisanych w niniejszej Polityce Prywatności celów, w szczególności w celu realizacji naszych zobowiązań umownych i ustawowych, chyba że wcześniej wycofasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych, co nie będzie miało wpływu na legalność wcześniejszego przetwarzania.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcą Twoich danych osobowych, czyli zewnętrznym podmiotem, który będzie mógł uczestniczyć w procesie przetwarzania Twoich danych, będą nasi zaufani podwykonawcy – dostawcy usług IT w zakresie hostingu danych oraz usług poczty służbowej oraz firmy, z których narzędzi statystycznych, analitycznych i marketingowych korzystamy, wskazane w Części I niniejszej Polityki Prywatności.

Charakter podania danych

Twoje dane osobowe - w tym adres IP, inne identyfikatory i inne informacje, z momentem połączenia się przez Ciebie z naszym serwisem, są gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii.

Możesz przeczytać więcej o tym, jak używamy plików cookie i jak zmienić preferencje dotyczące plików cookie, na naszej stronie Polityka plików cookie.

Inne istotne informacje

Twoje dane mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym - Google może przetwarzać Twoje dane na serwerze w Stanach Zjednoczonych. W tych przypadkach Google może przetwarzać Twoje dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ale ma to miejsce na podstawie tzw. standardowych klauzul umownych, postanowień umowy zawartej między nami a Google, które gwarantują adekwatny stopień bezpiecznego przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jakie prawa posiadasz?

Twoje prawa zostały wskazane w Części I niniejszej Polityki Prywatności.

Część III. Przetwarzanie danych w ramach korzystania z Konta w Serwisie lub w Aplikacji

Poniżej przedstawiamy Ci zasady przetwarzania danych osobowych, które znajdują zastosowanie wtedy, gdy zakładasz konto w naszym Serwisie lub w Aplikacji

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby zapewnić Ci możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności naszego Serwisu oraz Aplikacji.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • w celu założenia Konta – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie naszych praw.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu wycofania Twojej zgody, a w zakresie czynności zmierzających do zawarcia umowy przez okres obowiązywania umowy, okres przedawnienia roszczeń, okres wynikający z przepisów prawnych determinujący czas przechowywania dokumentów księgowych.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcą Twoich danych osobowych, czyli zewnętrznym podmiotem, który będzie mógł uczestniczyć w procesie przetwarzania Twoich danych, będą nasi zaufani podwykonawcy – dostawcy usług IT w zakresie hostingu danych oraz usług poczty służbowej.

Charakter podania danych

Podanie Twoich danych jest dobrowolne, choć dane oznaczone jako obowiązkowe są wymagane w celu rejestracji, a ich niepodanie skutkuje nieukończeniem procesu rejestracji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

Inne istotne informacje

Twoje dane nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Jakie prawa posiadasz?

Twoje prawa zostały wskazane w Części I niniejszej Polityki Prywatności.

Część IV. Przetwarzanie danych w ramach dokonywania zakupów w Serwisie lub w Aplikacji

Poniżej przedstawiam Ci zasady przetwarzania danych osobowych, które znajdują zastosowanie wtedy, gdy posiadasz już Konto w Serwisie lub Aplikacji i zawierasz umowę sprzedaży albo umowę na subskrypcję naszych usług.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby przyjąć i obsłużyć Twoje zamówienie.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • w celu realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na nas jako administratorze wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest realizacja naszego obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu obsługi reklamacji - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes prawny (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie naszych praw.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu wycofania Twojej zgody (co nie ma wpływu na legalność wcześniejszego przetwarzania Twoich danych na tej podstawie), a w zakresie czynności zmierzających do zawarcia umowy przez okres obowiązywania umowy, okres przedawnienia roszczeń, okres wynikający z przepisów prawnych determinujący czas przechowywania dokumentów księgowych.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcą Twoich danych osobowych, czyli zewnętrznym podmiotem, który będzie mógł uczestniczyć w procesie przetwarzania Twoich danych, będą nasi zaufani podwykonawcy – dostawcy usług IT w zakresie hostingu danych oraz usług poczty służbowej, a także podmioty, których działalność ma charakter pomocniczy względem naszej działalności, w tym w szczególności podmioty takie jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe oraz konsultingowe.

Charakter podania danych

Podanie Twoich danych jest dobrowolne, choć dane oznaczone jako obowiązkowe są wymagane w celu rejestracji, a następnie w celu przyjęcia i obsługi Twojego zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

Inne istotne informacje

Twoje dane nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Jakie prawa posiadasz?

Twoje prawa zostały wskazane w Części I niniejszej Polityki Prywatności.

Część V. Przetwarzanie danych w ramach działań marketingowych Serwisu oraz Aplikacji

Poniżej przedstawiamy Ci zasady przetwarzania danych osobowych, które znajdują zastosowanie wtedy, gdy korzystasz i komunikujesz się z nami za pomocą naszych profili w serwisach społecznościowych – Facebook, Instagram oraz TikTok (nazywane „fanpage’ami” lub „profilami”). Na naszych fanpage’ach na bieżąco publikujemy i udostępniamy treści, oferty i rekomendacje naszych usług, a także w przypadku, gdy zdecydujesz się zapisać na nasz Newsletter marketingowy.

W jakim celu przetwarzane są Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w związku z prowadzeniem naszych profili w mediach społecznościowych, w tym w celu informowania Cię o naszej aktywności oraz w celu promowania różnego rodzaju wydarzeń oraz usług, a także w celu komunikacji z Tobą za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych.

Pamiętaj, że administratorzy serwisów społecznościowych rejestrują Twoją aktywność za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii przy każdej interakcji z naszymi fanpage’ami i innymi witrynami serwisów TikTok, Facebook i Instagram. Administratorzy fanpage’y mają dostęp do ogólnych statystyk dotyczących Twoich (jako odwiedzającego fanpage’e) zainteresowań i danych demograficznych (takich jak wiek, płeć, region). W ramach korzystania z serwisów społecznościowych zakres i cele przetwarzania danych w serwisach społecznościowych określone zostały przez administratorów tych serwisów.

Przetwarzamy Twoje dane w zakresie podanego przez Ciebie imienia oraz adresu e-mail w ramach naszego Newslettera marketingowego w celu przesyłania Ci informacji handlowych, w tym informacji o najnowszych promocjach lub ofertach za pomocą poczty elektronicznej

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką;
 • Twoja zgoda na tworzenie danych na potrzeby statystyk strony w serwisie TikTok, Facebook i Instagram (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • Twoja zgoda na otrzymywanie naszego Newslettera marketingowego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji opisanych w niniejszej Polityce Prywatności celów, w szczególności w celu realizacji naszych zobowiązań umownych i ustawowych, chyba że wcześniej wycofasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych.

Serwisy: TikTok, Facebook i Instagram przetwarzają Twoje dane podczas korzystania z naszych fanpage’y dla celów własnych, nieobjętych niniejszą Polityką prywatności. Nie mamy wpływu na działania tych serwisów związane ze wspomnianym przetwarzaniem danych. W tej kwestii odsyłamy do polityki prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych:

 1. Zasady dotyczące danych na Facebooku.
 2. Zasady dotyczące danych na Instagramie.
 3. Zasady dotyczące danych na TikToku.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcą Twoich danych osobowych, czyli zewnętrznym podmiotem, który będzie mógł uczestniczyć w procesie przetwarzania Twoich danych w przypadku korzystania z naszych mediów społecznościowych, będą nasi zaufani podwykonawcy – dostawcy usług IT w zakresie hostingu danych oraz usług poczty służbowej, spółka Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia administrująca serwisy społecznościowe Facebook i Instagram, a także spółka TikTok Technology Limited (spółka irlandzka) lub TikTok Information Technologies UK Limited (spółka brytyjska), współadministrujące serwis społecznościowy TikTok.

Odbiorcą Twoich danych osobowych w zakresie przesyłania Ci naszego Newslettera marketingowego będzie przedsiębiorstwo The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA, które prowadzi platformę Mailchimp.

Charakter podania danych

Twoje dane osobowe - w tym adres IP, inne identyfikatory i inne informacje, z momentem połączenia się przez Ciebie z naszymi fanpage’ami, są gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii.

W ramach korzystania z naszych fanpage’y zakres i cele przetwarzania danych w serwisach społecznościowych określane są przez administratorów tych serwisów.

W tej kwestii odsyłam do polityki prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych:

 1. Zasady dotyczące danych na Facebooku.
 2. Zasady dotyczące danych na Instagramie.
 3. Zasady dotyczące danych na TikToku.

Podanie Twoich danych osobowych na potrzeby Newslettera marketingowego jest dobrowolne i konieczne, jeżeli dokonasz zapisu na ten Newsletter i wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym celu. Zgoda może być przez Ciebie w każdej chwili wycofana poprzez kliknięcie odpowiedniego linka w przesłanej przez nas wiadomości albo poprzez wysłanie maila na adres contact@joinmedu.com

Jakie prawa posiadasz?

Twoje prawa zostały wskazane w Części I niniejszej Polityki Prywatności.

Our site uses cookies for statistical purposes and to make the site easier to use. These settings can always be changed